Toplumda basur ismiyle de nitelendirilen hemoroid, toplardamarlara bağlı submüközvenlerde görülen bir tür hastalıktır. Hemoroid nedir? sorusundan sonra değinilmesi gereken en önemli husus hastalığın nasıl geliştiğidir. Genel cerrahi dalının en önemli sorunlarından olan bu sağlık probleminin  iş ve dış bölge olmak üzere iki farklı türü vardır. Yani rektumun iç bölgesinde ve dış kanalında meydana gelebilir. Rektumun iç kanalında görülen hemoroid genellikle ağrısız ve acısızdır. Sadece dönemsel olarak kanamalara yol açabilir. Ancak hastalığın düzeyine göre farklı evreleri bulunur. Dış bölgede gözlenen hastalık ise genellikle ağrıya ve sızıya neden olur.

İç Hemoroidin Kaç Tür Evresi Vardır?

Rektumun iç bölgesinde tespit edilen hemoroidin dört farklı evresi mevcuttur. İlk evrede kanama belirtisi görülür. Hastanın şikayet ettiği bu kanama genellikle dışkı sırasında tuvalet kağıdını kirletecek düzeydedir. İkinci evrede kanamalar daha fazladır ve anüste birtakım meme tarzı bulgulara neden olabilir. Üçüncü dönemde bu meme tarzındaki oluşumlar fazlalaşır. Ödem, şişlik ve ağrı gibi şikayetler hissedilebilir. Dördüncü evrede ise artık hem iç hem de dış hemoroidler söz konusudur. Oluşan meme yapıları büyük, ıslak ve ağrısızdır. İç çamaşırlarının kirlenmesi, sümüksü tarzdaki akıntılar, dışkı sonrası tam hijyenin sağlanamaması sıklıkla duyulan belirtileri arasındadır.

Hemoroid Tespitinde Yapılan Tedaviler

Çeşitli belirtilere bağlı kliniğe başvuran adaylara öncelikle detaylı bir muayene işlemi yapılır. Ardından hastalığın düzeyine göre uygun bir tedavi yöntemine geçilir. Erken evre hemoroid durumlarında hastaya genellikle infrared fotokoagülasyon işlemi uygulanır. Yapılan bu tedavi şekli, kızıl ötesi ışınlarla doku bozulmalarını engellemeyi amaçlar. Diğer tedavi yöntemi ise cerrahi operasyondur. Hastanın hemoroidi 3 veya 4. evreye ulaşmışsa ameliyat ile iyileştirilme sağlanır. Ayrıca tıbbı tedavi, skleroterapi ve lastik bant ligasyonu da yine tercih edilen tedavi alternatifleri arasında yer alır.

Tıbbi tedavi olarak hastaya birtakım kabızlık önleyici ilaçlar reçete edilir. Krem, pomad ve fitil bu ilaç seçeneklerine örnektir. Skleroterapi de rektumun iç kısmındaki yumuşak dokulara ilaç enjekte edilerek yapılan bir tür tedavi şeklidir. 1. ve 2. hemoroid evrelerinde uygulandığında daha etkili sonuçlar elde edilir. Lastik bant ligasyonu ise rektumdaki küçük meme yapılarına lastik bantın geçirilerek düşürülmesini hedefler. Ancak bu yöntem enfeksiyon riski taşıdığı için çok fazla tercih edilmez.