Tercüme aslında en geniş anlamıyla bir dilde var olan sözü başka dilde ve dillerde de açıklayabilmek o söze diğer dillerde de hayat verebilmektir. Anlaşılır anlamlandırılır hale getirebilmektir. Adeta metine hayat vermek onun özünü nefesini ruhunu diğer dilde okuyana iletebilmektir, ete kemiğe bürümek sözcükleri onları diller arasında dans ettirebilmektir.

Tercüme Arapçada kullanılan haliyle “tercemetün” sözcüğünün Türkçede kullanılan halidir. Ancak günümüzde tercüme en yalın hali ile çeviri olarak karşımıza çıkmaktadır. Güzel ve iyi bir çeviri için sadece çevrilecek dili bilmek asla yeterli değildir, çevrilen metnin özündeki edebi özellikler bütünüyle korunarak yeni dille var edilmiş metine aktarılabilmelidir. Tüm dillere çevirilerde bu hususlarda dikkatli olmak gerekir. İbranicenin çeviri yapılan diller arasında kökünün çok eskilere dayanması kutsal kitap Tevratın dili olması ve Yahudilerin İbraniceye kutsal dil demeleri bu dilin içinde ne kadar çok kültür barındırdığının kanıtıdır. İbranice çeviri için de bu konu ayrı hassasiyettedir. Çünkü çok köklü gelenekleri olan temelinde kültür barındıran dil olan İbraniceye hakimiyet ne kadar iyiyse çeviri o denli kaliteli olur.

İbranice Çeviri ve Kültürel Faktör

İbranice tercüme için İbranice diline hakim olmak, bu dilin eski gelenekler, kültürlere dayandığını çok köklü bir dil olduğunu akıldan çıkarmamak konusu hassasiyetle üzerinde durulacak konudur.

İbraniceye hakim olmak demek hem çeşitli gelişim düzeylerinden geçmiş bir dile hakim olmak demek hem de dini ve bilimsel olaylarda kullanılan güçlü bir kültürü ve geleneği geçmişi içinde barındıran bir dil olduğunu bilmek demektir. Bu noktada İbranice çeviri yapmak için İsraillilerin kültürlerine de hakim olmak gerektiğini söylemek mümkün olmaktadır.

İbranice Yeminli Tercüme Hizmeti

Yeminli tercümelik için resmi belgeler şarttır. Bu resmi belgeler dil yeterliliğini gösterir ve yeminli sözcüğü çevirisi yapılan metnin nasıl güvende kalacağının kanıtıdır. İbranice yeminli tercüme bize net bir şekilde şu bilgiyi verir. İbranice diline hakim ve bunu resmi belgelerle dil yeterliliği düzeyinde ispatlanmıştır. Yeminli yapılmış çeviriler orijinal belge ve metinler bilinir ki çeviri tarafsız yapılmış ve metnin güvenliği sağlanmıştır.

İbranice çeviri metinlerini yaparken nelere dikkat edilmeli;

  • Kaynak dilden kaynaklı sorunlar örneğin lehçe ve şiveler, yazım hataları, imla hataları olabilir. Anlam bütünlüğünü yakalamak için metnin tamamı değerlendirilmelidir.
  • Kelime kelime anlam çıkarmak yersiz bir uğraştır metnin ruhunu yakalamak için tekrar tekrar metin okunmalı anlam bütünlüğü sağlanmalıdır.
  • Bu konularda daha önce yapılmış çalışmaların incelenmesi büyük yarar sağlayacaktır.
  • Kaynak metinin çözülmesi için üzerinde bazen uzun uzun çalışmak gerekebilir.

Kaynak: https://www.tercumeofisi.com/ibranice-tercume