/Bu makale bir misafir yazıdır/

Günümüzde sanayi başta olmak üzere endüstri, inşaat, hizmet, bilişim gibi birçok sektör varlığını sürdürmektedir. Fakat kullanılan malzeme çeşitliliği ve insanların ihtiyaçlarının hızla artması, sektörel pazardaki üretimci sayısının artmasına neden olduğu gibi alıcı tarafından en iyi üretilmiş ürünü alma isteğini de artırmıştır. Bu durum da doğal olarak sektörel rekabeti arttırmaktadır. Örneklendirmek gerekirse birkaç yıl önce akıllı telefonlar bulunmazken, diğer bir ifade ile telefon görüşmeleri ve birkaç mesaj özelliği bulunan basit telefonları tercih edilirken, günümüzde akıllı bulunmakta, bol özellikli telefonlar tercih edilmekte.

Sektörde tercih edilen tarafta bulunmak adına üreticiler, elbette öncelikle en iyi ürünü hizmete sunma gayesiyle hareket etmektedir. Bununla birlikte günümüzde, tüketiciler tarafından tercih edilmek adına iyi ürün sunmanın yanında güven vermek adına ek hizmetler de sunulmalıdır.

sektorel prestij

Sektörel Prestij 

Sektörel prestij alıcının üreticiye duyduğu güven olarak tanımlanabilir. Öyle ki alıcı ihtiyacı olan ürünü gerek birebir alışveriş yoluyla gerekse internet üzerinden aldıktan sonra kullanma aşamasına geçecektir. Kullanma aşamasında ise pratikte birçok aksaklıkla karşılaşma olasılığı bulunmaktadır. Bu kapsamda tüketiciler, söz konusu aksaklıkların yaşanabileceği ihtimalini bilerek satışa sunulmuş ürünü alır. İşte bu nedenle ise satış sonrasında hizmetini devam ettirebilecek sektörel firmaları tercih oranı sektör bazında yükselmektedir.

Sektörel prestiji yalnızca satış sonrası hizmetle sınırlamak aslen terminolojik açıdan kavram ile ters düşmekte ise de, söz konusu husus hizmeti yahut ürünü sunan açısından en fazla önem arz eden meseledir. Nitekim, ürünün sağladığı yararın elde edilmesi öncelikli amaç olmasına karşın, vaat edilen yararın sağlanması sürecinde kullanıcının destek elde etmesi süreçte, sağlayana prestij kazandıracaktır. Bu husus da üretici ve sağlayıcı için, sektör içerisinde tercih edilen olmasına, markalaşmasına ve fark yaratmasına sebebiyet verecektir.

sektörel rekabet

 Satış Sonrası Hizmet Nedir?

Satış sonrası hizmet satışa sunulan ürünün sorumluluğunun satış sonrası da firma tarafından üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Yani üretici firma ister sanayi sektöründe, ister gıda sektöründe üretim yapıyor olsun, ürününü sattıktan sonra da ürünün arkasında durabiliyor ise tercih edilen olmaktadır. Örneğin tüketici tarafından satın alınmış bir bebek bezinin çeşitli alerjilere sebep olması, yeterince emici olmaması ya da paket içerisinde yanlış üretimden kaynaklı olarak parçalanmış olarak çıkması gibi bazı aksaklıklar yaşanabilir. Eğer firma satış sonrası hizmet sunuyorsa, tüketici açısından iş oldukça kolaylaşır. Çünkü tüketicinin yapması gereken tek şey firmanın müşteri hizmetleriyle bağlantıya geçmektir. Sorun müşteri hizmetleri tarafından kayıt altına alınır, tüketiciye ulaşılabilecek iletişim yolları da tespit edildikten sonra ürünün geri gönderilmesi ya da karşılaşılan aksaklıkların belgelendirilmesi istenir. Gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra ise tüketicinin mağduriyetinin çözüm yolu tespit edilerek uygulamaya geçilir.

Yazar Hakkında

Samet Can ASLAN

Yazarın websitesi: http://www.hukukiblog.com

Yazarın Twitter adresi: http://www.twitter.com/sametcaslan