Psikoloji

Son zamanlarda ülkemizde şiddet olayları artmaya başladı. Haberlerde ve yazılı basın araçlarında hemen hemen her gün şiddete maruz kalmış insanlar ile karşılaşmak mümkün. Gaspa uğrayıp öldürülenler, mücevherleri için uzuvları kesilenler, kan davaları, tecavüze uğrayan ve kocası tarafından öldürülen kadınlar… Bu örnekleri çoğalmak da mümkün. Bu ve benzeri şiddet eğiliminin ardında ekonomik ve sosyal nedenler bulunmakla birlikte gözardı edilen psikolojik nedenler de bulunmaktadır.

Günümüzde şiddet olaylarının en çok yaşandığı alan aile içi kavgalardır. Birçok kadın ailenin ekonomik durumunun kötü olması, boşanma ve namus kaygısı gibi sebepler yüzünden kocasından şiddet görüyor. Her ne kadar önlem alınmaya çalışılsa da bu problemin önüne geçilemiyor. Çünkü bu problemleri çözmek için sadece sosyal ve ekonomik nedenler araşırılıyor. Halbuki aileler, aile içi şiddet yaşanmadan önce evlilik danışmanı desteği alsalar, sorunların büyük bir kısmı çözülebilir ve aile huzurlu bir şekilde yaşayabilir.

Yaşanılan diğer psikolojik problemlerden birisi de insanların kendini toplumdan soyutlamasıdır. Toplum içinde bulunmaktan kaçan; herhangi bir davranış sergilediğinde başarısız olacağını ve sonucunda toplum tarafından aşağılanacağını, rezil edileceğini düşünüyor. Bu yüzden toplum içinde yaşamaktan korkuyorlar ve içe kapanık bi yaşam sürmeye başlıyorlar. Sosyal medyanın da pekiştirdiği bu yaşanılan sorun psikoloji biliminde sosyal fobi diye geçiyor. Bu problemin çözümü için de psikolojik danışmanlık destek sağlayabilir.

sosyal fobi.jpeg

Toplumumuzda çok görülen şiddete eğimli ve toplumdan kendini uzaklaştıran insanların psikolojik sorunları olduğu ve tedavi edilmesi gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat bu gerçek birçok kişi tarafından gözardı edilmektedir. Gözardı edilen gerçekler yüzünden problemler çözülemiyor. Aslında bu sorunlu insanlar kısa veya uzun süreli psikolojik tedaviler aldığı sürece psikolojik sorunlarından kurtulabilirler.

Yukarıda bahsettiğim psikolojik sorunlar ve daha birçoğu psikolojik destek alındığı takdirde hallolacak veya azalacaktır. Fakat hala birçok kişi psikoloji bilimine soğuk bakmakta, hatta psikoloji biliminden haberdar değillerdir. Bunun temel sebebi de psikoloji biliminin ülkemize geç gelmesidir. Ne var ki son zamanlarda psikolog kavramının önemi giderek artmakta ve birçok kişi, sorunlarını psikolojik tedaviler sayesinde çözebilmektedir.

Bu makale musaozsari.com advertorial içeriğidir.