İngilizce Öğrenmek

Sıfatlar bir ismin önüne gelerek ismin nitelendirilmesini sağlamaktadır. Tekil ve çoğul şekilde bir kullanım ayrımı bulunmamaktadır. İngilizce Sıfatlar konusu da Türkçedeki gibi bir kullanım sağlanmaktadır. İngilizce de sıfatlar adjective olarak bilinmektedir. İngilizce de sıfatların çeşitli kullanımları bulunmaktadır. Sıfatlara bakıldığında ise big- büyük, expensive- pahalı, rich- zengin gibi ismin önüne gelerek kullanım sağlanmaktadır. Sıfatlar kendi başlarına da kullanabilirler. İlla ismin önüne gelecek diye bir kural yoktur.

Bunu örneklendirecek olursak he is handsome- o yakışıklıdır anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra sıfatlar birden fazla kullanım sağlanarak da ismin önüne gelebilir. Sıfat aralarına virgül konarak ya da virgül konmadan bir sıralama yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak thin, tall woman- uzun, ince kadın small fat man- büyük şişman adam olarak çevirisi yapılmaktadır. Sıfatların kullanımları oldukça kolaydır. En çok kullanılan sıfatlar weak- güçsüz, fast- hızlı, strong- güçlü, rich- zengin, poor- fakir, slow- yavaş, small- küçük, good- iyi, young- genç, bad- kötü, old- yaşlı, beautiful- güzel, cheap- ucuz, ugly- çirkin, light- hafif, sad- mutsuz, heavy- ağır, soft- yumuşak, long- uzun, soft- yumuşak, short- kısa, full- dolu, empty- boş, clean- temiz ve daha pek çok sıfat kullanımı bulunmaktadır. Sıfatların çeşitleri bulunmaktadır. Şu ana kadar sayılan sıfatlar niteleme sıfatlarıdır. Bunun yanı sıra sayı, büyüklük, fikir, yaş ve şekil gibi pek çok sıfat çeşidi bulunmaktadır.

İngilizce öğrenecek olan kişiler istedikleri kurumları tercih ederek gerekli dil öğrenimini sağlayabilirler. Dil öğrenimlerinde hiçbir İngilizce derslerinin kaçırılmaması gerekir. Her derste farklı konu öğretildiği için bir dersin kaçırılması bilgiler için de eksiklik sağlar. Eksik bilgi ileriki derslerde büyük sıkıntılara yol açabilir. Online İngilizce eğitimi alacak olan kişiler ders saatlerini kendileri belirledikleri için iyi bir eğitim alabilirler. Dersler öğrencilerin isteklerine göre işlenmektedir. İster sohbet eşliğinde ister konu işlenerek isterseniz de soru cevap şeklinde ilerlemek mümkündür. Site içerisinde her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür.

konusarak ingilizce ogrenmek

Hocalar öğrencileri için program hazırlamadan önce onları belli bir seviye belirleme testine tabii tutarlar. Bu öğrenimleri doğru bir şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Özellikle seviye konusunda yapılan hata derslerin verimsiz geçmesini sağlayacak ve öğrenci derslerden vazgeçmektedir. Seviyesinin üstünde başladığında bir şey anlamadığı için sorun yaşayacak, seviyenin altında başlanması ise öğrencilerin sıkılmalarına neden olmaktadır. Bu yüzden seviyelerin doğru, programların da kusursuz hazırlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

İngilizce öğrenecek olan kişiler eğer özel bir dil kursunu tercih ediyorlarsa sınıflarında kendi seviyelerinde öğrenciler bulunmaktadır. Ama en iyi öğrenme yöntemi bire bir eğitimdir. Birebir eğitim de öğrencilerin neyi ne kadar öğrendikleri bilindiği için doğru ve emin adımlarla ilerleme sağlanmaktadır. Hata ve yanlış bir öğrenimin fark edilmesi sonucu anında düzeltme işlemi sağlandığı için kişiler öğrenimlerine emin adımlarla devam edilmektedir.

Öğrencilerin aldıkları dersler doğrultusunda alıştırma ve ödevler vermektedir. Bu verilenlerin zamanında ve eksiksiz olarak yapılması konunun net olarak anlaşıldığına bir işarettir. Yapılamayan ya da yanlışların hocalarla paylaşılarak doğrusunun anlaşılması da sağlanabilir.

Anadili İngilizce olan hocalarla çalışma sağlamak konuşma ve telaffuz açısından da bizlere büyük bir fayda sağlamaktadır. Çünkü bir dilin yazımı kadar konuşulması da önemlidir. Kelimelerin doğru telaffuz edilmesi çok önemlidir. Bir kelimenin söylenmesinde yapılan bir hata başka bir kelimeye denk gelebilir. Bu yüzden kişiler karşısındaki kişi ile herhangi bir iletişim kuramaz. Bu yüzden dil öğrenimi her açıdan dikkat edilmesi gereken bir eğitimdir. Doğru öğrenim hızlı yol almanızı sağlayacaktır.

Bu makale musaozsari.com advertorial içeriğidir.